CZERNIK
 

Tatarzy zawołżańscy a Czerniki

Opis:
Z historii wiemy że „Aleksander czyli Witołd książę Litewski, pogodziwszy się z Bolesławem Świdrygiełką (książę litewski, podolski, czernihowski – ok.1370-1452) - i osadziwszy go w Polsce, żeby nowych nie wszczynał zamieszek, skoro tylko uzyskał chwilę wolną od wewnętrznych i zewnętrznych wojen, chcąc chrześcijańskich okazać się księciem, przedsięwziął pierwszą wyprawę na Tatarów. Ale chociaż przeszedł Don, który po łacinie zowie się Tanais, i w okolicach największej z rzek Wołgi rozniósł spustoszenia, nigdzie jednak nie doznawszy oporu, wtargnął w samo główne koczowisko Tatarów zwane ordą, i wiele tysięcy barbarzyńców z żonami, dziećmi i stadami bydła w zdobyczy uprowadził do Litwy. Połowę z nich odstąpił na znak zwycięstwa królowi Władysławowi, prałatom i panom Polskim, a połowę sobie zostawił. Ci Tatarzy przesiedleni do Polski porzuciwszy błędy pogaństwa, przyjęli wiarę chrześcijańską, i zrośli się z Polakami w jeden lud przez wzajemne związki małżeńskie. Inni, którzy w Litwie osiedli, pozostali przy sprośnej wierze Mahometa, a osadowieni przez księcia Witołda w jednym zakuciu Litwy, dotąd swoim obyczajem żyją i swoją bezbożną religię zachowują” (źródło 1)

Bitność i wspaniała organizacja tatarskich oddziałów spowodowały, że w litewskich Trokach powstała m.in. chorągwia juszeńska składająca się z tych Tatarów zawołżańskich (m.in. kolejni dowódcy Nurek i jego syn Tałta - trębacz królewski od 1570 roku).
Według Marcina Nurowskiego to oni dali początek bardzo licznej rodziny Czerników.(źródło 2)

Biorąc pod uwagę pobyt Tatarów na terenach, skąd wywodzi się mój ród , możliwe że historia mojej rodziny Czerników jest z nimi związana.
Ziemia, gdzie znajduje się Dąbrowica Duża od początku powstania wsi aż do końca XVIII wieku była w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. I to tutaj w przeszłości cześć lub całe wsie były w posiadaniu Tatarów (m.in. Studzianka, Koszoły, Bokinka, Dąbrowica, Połoski, Wyczółki).

W 1759 roku król August III nadał por. Samuelowi Czymbajewczowi (Czyn – baj po turecku oznacza prawdziwy) wsie Dąbrowica i Połoski. Natomiast w I poł. XIX w. Tatarzy weszli jeszcze w posiadanie ziemi w Bokince (1839 r.) zwanej niegdyś Tatarską (dziś Królewską).
Jeżeli ta hipoteza się potwierdzi to można wówczas założyć, że dalekie korzenie moich przodków mają wspólny pień z zawołżańskimi Tatarami.

Z innych ciekawostek znalazłem w Internecie że na starym cmentarzu w Zawichoście n/Wisłą znajdują się m.in. nagrobki dwóch sławnych Czerników.
Pierwszy z nich Henryk Czernik (1883-1929) był księdzem, profesorem dr. teologii w Seminarium Duchownym w Sandomierzu, przedtem profesorem w Akademii Teologicznej w Petersburgu.
Drugi Michał Czernik(1890-1940) był ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku i potem oficerem Wojska Polskiego i jednocześnie mgr. farmacji, szefem służby farmaceutycznej w Dowództwie Okręgu Korpusu Warszawa. W stopniu majora Wojska Polskiego dostaje się do sowieckiej niewoli we wrześniu 1939 roku i w kwietniu 1940 zostaje zamordowany w Katyniu (napis na grobie w Zawichoście ma charakter symboli).

Natomiast Marcin z Warszawy na forum pisze, że na cmentarzu św. Pawła w Sandomierzu spoczywa wielu jego przodków, wśród nich przedstawiciele tatarskich rodzin m.in. babka Anna z Czerników Nurowska i jej siostra Katarzyna.(źródło 3)

Źródła:
1.http://zawichost.katolicki.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=52:tatarskie-i-zydowskie-tradycje-zawichostu&catid=16:artykuly&Itemid=16

2.http://books.google.com/books?id=i0YCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

3.http://www.cmentarz.sandomierz.net/


<< wstecz
AdministracjaUtwórz nowe kontoPomoc (pdf)RegulaminNaruszenie prawaNasza Genealogia • © PL-SOFT Sp. z o.o.

Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2018 13:39, liczba odwiedzin : 28979