CZERNIK
 

Tuczna

Opis:
Oba zaścianki – Tuczna i Huszcza zostały założone w XVI wieku przez Dymitra Sapiehę, na polecenie króla Zygmunta Augusta. I oba zaścianki rozwijały się bardzo szybko. Lustracja królewska z 1566 roku wykazała, „że ludność Tucznej do tego roku powiększyła się 21 razy. Ponadto dokument wymienia nazwiska mieszkańców Tucznej, które wskazują, że zasiedliła te wsie przede wszystkim ludność polska. W Tucznej osiadły rodziny o nazwiskach: Buczyński, Borkowski, Czapski, Czarkowska, Kryński, Kukawski, Kurowski, Makowski, Mioduszewski, Olędzki, Rzewuski, Skolimowski, Skwierczyński i Twarowski.

O Tucznej można pisać bardzo dużo i zresztą dużo już napisano. Tuczna jest bowiem miejscowością niezwykłą. To szkoła polskiego patriotyzmu i takiego patriotyzmu przykład. Stąd dominacja wątku patriotycznego w poniższym tekście.

Tuczna jest jednym z najsławniejszych zaścianków szlacheckich na Podlasiu. Przybyła z Mazowsza drobna szlachta osiedlała się tutaj setki lat temu, na przełomie XV i XVI w. Do Tucznej trafiali osadnicy z okolic Węgrowa, Papińscy ze wsi Papy oraz Lipkowie ze wsi Lipki. Ci ostatni nie mieli jednak nic wspólnego z tatarskimi Lipkami, znanymi z powieści Sienkiewicza.

Szlachta z Tucznej służyła zbrojnie, a szczególnie dzielnie stawała w wojnach z Rosją za czasów króla Stefana Batorego. Wtedy to mieszkańcy zaścianka otrzymali potwierdzenie szlachectwa i pełnię praw szlacheckich, których bronili później w sejmach XVII- i XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej. Jednak w zbrojnej historii Polski szlachta z Tucznej złotymi zgłoskami zapisała się przede wszystkim dzięki udziałowi w powstaniu styczniowym. Jeszcze przed jego wybuchem podlaskie zaścianki objeżdżali przyszli dowódcy powstańczych oddziałów. Do Tucznej pierwsze kroki skierował Roman Rogiński. I nie zawiódł się. Tuż po północy 23 stycznia 1863 r. oddział dowodzony przez Nenckiego i Mikettego zaatakował Kodeń. W skład 250-osobowego oddziału weszło wielu mieszkańców Tucznej. Tak wielu, że wieś wtedy opustoszała, bo do powstania poszła nie tylko cała młodzież w wieku poborowym, ale i wielu starszych mieszkańców. Powstańcy uderzyli na Kodeń jak burza. Zadali Rosjanom znaczne straty, zdobyli broń, pieniądze i wycofali się bez strat własnych, zanim do zaborców przybyły znaczne posiłki z Brześcia. Okazało się, że szlachta z Tucznej potrafi walczyć bardzo sprawnie i skutecznie, choć karabinom sołdatów mogła przeciwstawić głównie osadzone na sztorc kosy.

Mieszkańcy Tucznej i okolic nie raz jeszcze stawali w powstańczych bitwach i potyczkach. Nie uszło to uwadze zaborcy, który po stłumieniu powstania osadził tu wojskowy garnizon. Przez 7 lat zaścianek musiał znosić pobyt rosyjskiej piechoty i kozaków atamana Anosowa.

W najczarniejszą noc zaborów Tuczna zasłynęła nie tylko z postawy mieszkańców podczas powstania styczniowego. Wybudowano tu bowiem katolicką świątynię. Nie było to powszechne w czasach, gdy carskie władze zazwyczaj kościoły zamykały, a nie otwierały. Budowa kościoła w Tucznej była swoistym zadośćuczynieniem za odebranie katolikom świątyni w Kodniu. Tamtejszą bazylikę św. Anny przerobiono na prawosławną cerkiew, ale właścicielka Kodnia hrabina Krasińska wystąpiła przeciwko rządowi rosyjskiemu do sądu, gdyż kodeński kościół był ufundowany przez jej przodków. Kościoła co prawda nie odzyskała, ale car zezwolił jej na wzniesienie nowej świątyni w obrębie kodeńskiej parafii. Wybór padł na Tucznę, gdzie w latach 1879 – 1882 wzniesiono jedyny kościół katolicki, który pozwolono wybudować na terenach zamieszkałych przez unitów. Do Tucznej przewieziono część kodeńskich paramentów, ale niestety nie było wśród nich cudownego obrazu Matki Boskiej.

Nowo wznoszony kościół otrzymał wezwanie św. Anny w nawiązaniu do sanktuarium kodeńskiego. Chodziło o podkreślenie zastępczej roli świątyni jako kontynuacji kodeńskiej tradycji.

Nowy kościół wznosili mieszkańcy Tucznej i wkrótce stał się on celem pielgrzymek z całego Podlasia. Tuczna stała się centrum pielgrzymek, ale przestała być siedzibą gminy, przeniesionej do Międzylesia.

Kolejne lata przyniosły następne przykłady patriotycznej i narodowej postawy mieszkańców Tucznej. Wywodzący się z tego zaścianka Stanisław Borkowski zorganizował w 1895 r. wraz z synem Zenobiuszem Komitet Obrony Byłych Unitów. W Tucznej funkcjonowało gniazdo Polskiej Organizacji Wojskowej, prowadzące pracę niepodległościową podczas I wojny światowej. Mieszkańcy zaścianka walczyli i ginęli na różnych frontach II wojny światowej. Józef Piwoni, Jan Lipka, Jan Skwierczyński, Hieronim Żelaźnicki to tylko niektóre przykłady. Walczyli też w kraju, w szeregach Armii Krajowej. Partyzancki magazyn broni umieszczono w obejściu Żelaźnickich w Kolonii Tuczna.

Pierwsze powojenne lata nie przyniosły bohaterom z Tucznej zasłużonej chwały. Byli skrytobójczo mordowani, zsyłani na Wschód. Musiało minąć kilkadziesiąt lat, aby można było ich wspominać. Na szczęście znaleźli się historycy dziejów Podlasia, którzy przekazali prawdę o Tucznej potomnym.


<< wstecz
AdministracjaUtwórz nowe kontoPomoc (pdf)RegulaminNaruszenie prawaNasza Genealogia • © PL-SOFT Sp. z o.o.

Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2018 13:39, liczba odwiedzin : 28979