CZERNIK
 

Działalność Banku Włościańskiego w Dąbrowicy Wielkiej

Opis:
Jednym z elementów powiększania własności chłopskiej była parcelacja większej własności ziemskiej. Dla ludności wiejskiej dość dużą barierą w zakupie ziemi był brak środków finansowych. Działające w tym czasie instytucje kredytowe, gminne kasy oszczędnościowo-pożyczkowe czy powstające na przełomie XIX i XX wieku stowarzyszenia kredytowe nie były w stanie spełnić zapotrzebowania wsi na kredyt. Dla ludności chłopskiej jedynym w zasadzie źródłem pozostawała możliwość zadłużania się u bardziej zamożnych rolników lub bogatszej części ludności żydowskiej na stosunkowo wysoki procent wręcz na warunkach lichwiarskich. Trudna sytuacja wsi pod względem finansowym, brak szerszych możliwości kredytowania obrotu ziemią oraz nieustanny wzrost jej ceny stanowiły główny hamulec w akcji parcelacyjnej. Dlatego powołanie w imperium carskim Banku Włościańskiego z siedzibą w Petersburgu (oddział w Lublinie) było ważnym krokiem ułatwiającym chłopom nabywanie ziemi. Ale w myśl instrukcji Banku wyłączono jednak Polaków i Litwinów od nabywania ziemi, popierając tym samym tylko ludność wyznania prawosławnego. Tym samym działalność Banku Włościańskiego miała na celu kolonizację tych terenów poprzez wykupywanie majątków ziemskich od polskich właścicieli i następnie wspieranie – poprzez udzielanie pożyczek – ludności prawosławnej w tworzenie większych gospodarstw.
Pod koniec XIX wieku folwark Dąbrowica Wielka liczył 593 morgi, w tym grunta orne i pod ogrodami 314 mórg, łąki – 92 morgi, las – 64 morgi. W dobrach tych była również wieś o tej nazwie (Dąbrowica Wielka) oraz Mańkowce. (sąsiedni folwark Dąbrowica Mała z wsią liczył 512 morgów, w tym grunta orne stanowiły 357 morgów, łąki 84 morgi).
W roku 1912, mimo iż operacja kupna – sprzedaży rozpoczęła się w roku poprzednim, Bank Włościański wspomagał 9-osobową spółkę chłopów w nabyciu od Szulima Wajnryba – właściciela folwarku Dąbrowica Duża – 180 morgów ziemi, udzielając im pożyczki w wysokości 22 510 rubli. W tej 9-osobowej spółce był mi. Mateusz Czernik, który za otrzymany z Banku Włościańskiego kredyt na bardzo dogodnych warunkach w wysokości 500 rubli zakupił w 1909 roku bezpośrednio od Szulima Wajnryba grunt folwarczny w ilości 2 dziesięcin i 120 sążni ziemi ((1 dziesięcina to 1,092 hektara lub 2400 sążni). W momencie zakupu posiadał już 5 dziesięcin i 909 sążni ziemi oraz niemały żywy inwentarz w ilości: 2 konie, 6 krów, 3 owce i 2 świnie.
Początkowo właściciel Wajnryba domagał się od Banku za cały swój majątek wraz z inwentarzem (w folwarku trzymano 8 koni roboczych, 23 krowy oraz 8 innych zwierząt) – 37 515 rubli. Był to jednak obszar nieco większy niż zakupili chłopi.
Na propozycję Banku – 28 000 rubli – właściciel odpowiedział negatywnie i rozpoczął wyprzedaż chłopom.


<< wstecz
AdministracjaUtwórz nowe kontoPomoc (pdf)RegulaminNaruszenie prawaNasza Genealogia • © PL-SOFT Sp. z o.o.

Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2018 13:39, liczba odwiedzin : 28979