CZERNIK
 

Uwłaszczenie chłopów we wsi Dąbrowica Wielka

Opis:
W 1870 roku mierniczy ziemski Antonowicz Polajczek dokonał pełnych pomiarów każdego gospodarstwa chłopskiego we wsi Dąbrowica Wielka będącego w jego użytkowaniu (ziemia pod zabudowaniami, wygony, ogrody, grunta rolne, łąki, ugory i nieużytki).
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ustalono faktyczne rozmiary każdego gospodarstwa chłopskiego i nadano na własność całej wsi Dąbrowica Wielka łączną wielkość ziemi określoną na 885 morgów i 91 prętów (1 morga – 0,56ha i 300 prętów). W tej liczbie 872 morgów i 107 prętów ziemi ornej – użytkowej i 12 morgów i 284 pręty nieużytków rolnych dla 44 osad (gospodarstw rolnych):

Natomiast w dniu 20 listopada 1873 roku na mocy dekretu cara Rosji Aleksander II z 19 lutego 1864 r. o uwłaszczeniu chłopów zostało dokonane oficjalne, pełne uwłaszczeniu chłopów wsi Dąbrowica Wielka znajdującej się w tamtym okresie w Siedleckiej Guberni powiatu bialskiego i bialskiego okręgu, w gminie Kościeniewicze. Postanowieniem Założycielskiego Komitetu ds. Włościańskich Siedleckiej Guberni przydzielono następującym chłopom bezpłatnie dzierżawioną i użytkowaną dotychczas przez nich ziemię na własność poprzez zasiedzenie:

1. Czernik Jan – 27 morgów i 100 prętów
2. Czernik Łucjan – 20 morgów i 275 pretów
3. Czernik Ustym – 24 morgi i 92 pręty
4. Czernik Chwedor (Fiodor) – 24 morgi i 234 pręty
5. Czernik Dawid (razem z Kukawswkim Aleksym) – 24 morgi i 201 pręty

Pozatym występującym w moim drzewie genealogicznym:

1. Kukawski Nieścior – 22 morgi i 287 prętów
2. Charasiumiuk Paweł – 23 morgi i 125 prętów
3. Zabłocki Paweł – 49 morgów i 199 prętów
4. Prokopiuk Lewko – 25 morgów i 158 prętów
5. Harasimiuk Jan – 21 morgów i 136 prętów
6. Kukawski Jurko – 24 morgi i 187 prętów
7. Bielecki Siemion – 11 morgów i 205 prętów
8. Prokopiuk Klim – 22 morgi i 35 prętów
9. Romaniuk Maciej – 25 morgów i 106 prętów
10. Jakoniuk Lewko – 21 morgi i 291 prętów
11. Kukawski Jan – 22 morgi i 268 prętów
12. Harasimiuk Jan – 24 morgów i 221 prętów
13. Kukawski Kalistrad (razem Kukawskim Jakubem) – 24 morgi i 170 prętów
14. Deneka Andrzej (razem z Filipiukiem Sawielej) – 26 morgów i 19 prętów
15. Chaponiuk Musbiej – 14 morgów i 36 prętów
16. Harasimiuk Jan – 12 morgów i 148 prętów
17. Łuciuk Andrzej – 18 morgów i 280 prętów
18. Harasimiuk Jan (razem z Harasimiukiem Trofimem) – 18 morgów i 154 prętów
19. Filipiuk Sawwa – 7 morgi i 274 prętów
20. Niczyporuk Jan – 18 morgów i 125 prętów
21. Nieścioruk Teodor – 225 prętów
22. Łojewski Roman – 225 prętów

W tym czasie dobra wsi Mańkowce (już nie istniejąca na pograniczu obu wsi Dąbrowicy Wielkiej i Małej – nazwa tej wsi pochodziła od poprzedniego właściciela tych ziem z początku XIX wieku Erazma Mańkowskiego) zostały włączone do dóbr wsi Dąbrowicy Wielkiej.
Z tą chwilą nastąpiło zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów wsi Dąbrowica Wielka tzn. nadanie im ziemi na własność uprzednio przez nich użytkowanej wraz ze zniesieniem ich feudalnych obciążeń na rzecz panów (właścicieli majątków). Należy pamiętać, że uwłaszczenie chłopów przeprowadzono zachowując obok uwłaszczonej wsi obszarniczy folwark (w tym czasie właścicielem folwarku we wsi Dąbrowica Wielka był Jan Rutie), który będzie im służył w przyszłości do powiększania swoich gruntów.
I tak już w 1871 roku na mocy kontraktu kupna – sprzedaży za 4 650 rubli srebrnych zostały nabyte grunta na własność od właściciela folwarku Jana Ruttie przez następujących włościan:
1. Łukasz Czernik – 1 włóka (30 morgów czyli około 16,8ha)
2. Paweł Zabłocki – 1 włóka
3. Ludwik Prokopiuk – 1 włóka
4. Kornił Lewczuk – 1 włóka
5. Klim Prokopiuk – 1 włóka
6. Tymosz Medwiedź – 1 włoka
7. Dawid Czernik – 15 morgów
8. Iwan Harasimiuk – 15 morgów
9. Jurko Kukawski – 10 morgów
10. Iwan Kukawski – 10 morgów
11. Antoni Skolimowski – 10 morgów
12. Nieścior Kukawski – 7,5 morgi
13. Semen Harasimiuk – 7,5 morgi
14. Stefan Parafiniuk – 7,5 morgi
15. Andrzej Łuciuk – 7,5 morgi
16. Taras Scheń – 7,5 morgi
17. Michał Kukawski – 7,5 morgi
18. Kalistrat Kukawski – 7,5 morgi
19. Mikołaj Harasimiuk – 5,5 morgi

Ziemia była wówczas bezcennym skarbem, a zarazem jedyną żywicielką włościan i ich rodzin. Otrzymane na mocy dekretu ziemi przekazywano w spadku na pokolenia. Z czasem uległy podziałowi i rozdrobnieniu, które miało pozytywny wpływ na zawieranie małżeństw, na przyrost naturalny ludności. Przybywało domów na nowych zagrodach tworząc system zabudowań zwartych.


<< wstecz
AdministracjaUtwórz nowe kontoPomoc (pdf)RegulaminNaruszenie prawaNasza Genealogia • © PL-SOFT Sp. z o.o.

Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2018 13:39, liczba odwiedzin : 28979