CZERNIK
 

Działacze świecy w obronie wiary unickiej

Opis:
Przed likwidacją siłą obrządku unickiego przez carskiego zaborcę zdecydowana większość mieszkańców wsi Dąbrowica Wielka i w jej okolicach (oprócz Tucznej) należała do tego kościoła (parafia miała siedzibę w Choroszczynce). Unici nie mieli innego wyboru niż przyjąć religię prawosławną, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem zabroniono unitom przechodzenia na obrządek łaciński (katolicki). Ponieważ unici nie chcieli dobrowolnie przechodzić na prawosławie, całe Podlasie zostało zbroczone ich krwią. Szczególnie Pratulin, Drelów, Łomazy, Hrud i Kłoda doznały niesłychanego ucisku od strony zaborcy. W okresie największego ucisku na Podlasiu, w latach 1874-76 w ramach „nawracania” na prawosławie zabito ponad 80 unitów, wywieziono na Sybir ponad 580 osób, nakładano kontrybucję, dokonywano gwałtów, zabijano bydło.
W tej sytuacji narodził się ruch obrony przed nasilającymi się represjami. Szkolnictwo odegrało tu znaczącą rolę. W 1890 roku powstało Towarzystwo Oświaty Narodowej, później zastąpione przez Towarzystwo Opieki nad Unitami (TOnU). Głównymi celami działalności TOnU były powstrzymywanie wiary katolickiej, nauka pisania i czytania po polsku oraz szerzenie mowy polskiej. W celu umożliwienia unitom udziału w nabożeństwach katolickich, TOnU organizowało w lasach nielegalne zgromadzenia z udziałem księży katolickich i działaczy narodowych. W wyniku działań TOnU sprawa unicka nabrała rozgłosu w Europie. W 1904 roku do Rzymu udała się delegacja "opornych", która złożyła na ręce papieża Piusa X petycję podpisaną przez 56 500 osób. Podpisy były deklaracją przynależności do kościoła rzymskokatolickiego. Po 30 kwietnia 1905 roku czyli po ogłoszeniu ukazu tolerancyjnego cara, na mocy którego ludność unicka, której przed 30 latu narzucono prawosławie, mogła decydować sama o swojej przynależności wyznaniowej. Nastąpiło wówczas masowe i spontaniczne przechodzenie "opornych" z prawosławia na katolicyzm. Zmiana przynależności wyznaniowej miały doniosłe znaczenie dla kształtowania się świadomości narodowej dawnych unitów. Wybierając katolicyzm identyfikowali się również z polskością. Prawosławie porzucała niekiedy ludność całych wsi i parafii i tym samym przeradzały się one w wielkie manifestacje polskości.

Na bazie TOnU powstała na Podlasiu Polska Macierz Szkolna. Wśród czołowych działaczy w Towarzystwie Opieki nad Unitami znane są mi. następujące nazwiska występujące w moim drzewie genealogicznym: Eliasz Niedźwiedź z Bokinki Królewskiej oraz Józef Czernik z Mokran.


<< wstecz
AdministracjaUtwórz nowe kontoPomoc (pdf)RegulaminNaruszenie prawaNasza Genealogia • © PL-SOFT Sp. z o.o.

Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2018 13:39, liczba odwiedzin : 28979