CZERNIK
 

Unici podlascy w latach 1875 -1905

Opis:
Pod koniec XIX wieku w okresie największych represji, likwidacji wyznania greckokatolickiego i „dobrowolne” przyłączenie jej do cerkwi prawosławnej przez władze rosyjskie życie religijne unitów, bojkotujących tak powszechne prawosławie, pozostawało w ścisłym związku z Kościołem rzymskokatolickim. Tam, gdzie to było możliwe, grekokatolicy tajnie korzystali z posług księży katolickich (chrzest, ślub, spowiedź, komunia). Rozpowszechniły się zwłaszcza wyjazdy do odległych miejscowości Królestwa Polskiego (Częstochowa, Lublin, Warszawa) oraz do Galicji w celu zawarcia ślubu kościelnego. Małżeństwa takie były nazywane „krakowskimi” z uwagi na to, iż ich ewidencję prowadziła parafia św. Piotra i Pawła w Krakowie. W powiecie bialskim w latach 1875 -1884 liczba ślubów „krakowskich” wyniosła 829. Wśród tych osób również i w moim drzewku znajdują się małżonkowie, którzy wzięli tzw. ślub „krakowski”. I tak 9 października 1881 roku we wsi Leżajsk (Galicja austriacka) w obecności świadków: Jana Zabłockiego z Dąbrowicy Dużej (lat 45) i Stefana Dawidziuka z Połosek (lat 30) zawarli związek małżeński według obrządku katolickiego - Prokop Moniuszko (24 lat) ze wsi Połoski z Barbarą Czernik – panną lat 20 ur. w Dąbrowicy Dużej – córką Marianny i Dawida małżonków Czernik (mego prapradziadka). Ślubu udzielił misjonarz. Narzeczeni razem z świadkami szli pieszo 2 tygodnie do Leżajska i 2 tygodnie z powrotem, aby tam otrzymać od katolickiego misjonarza sakrament małżeństwa. Podobnie w dniu 10 lipca 1882 roku zawarli katolicki związek małżeński Maciej Niedźwiedź z Marianną Czernik córką Szymona, czy też w dniu 10 stycznia 1885 roku Krzysztof Jaroszuk z siostrą Marianny - Agatą Czernik córką Szymona.

Rosyjskie władze państwowe traktowały śluby „krakowskie” jako związki nieformalne. Udowodnienie ich pociągało za sobą represje w stosunku do małżonków, m.in. kary za nielegalne przekroczenie granicy. Pyzatym dzieci z rodzin „krakowskich” uważane były przez administrację za nieślubne, miały trudności w dziedziczeniu majątku po rodzicach. Podobny status prawny miały osoby, które nie zostały ochrzczone w cerkwi prawosławnej. Odmienny charakter niż w przypadku chrztów i ślubów, które było można uzyskać tajnie u księży katolickich, miały zmiany w obrzędowości pogrzebowej. Często pogrzeby odbywały się bez udziału duchownego prawosławnego. Przebieg nielegalnego pogrzebu opisała w swoich wspomnieniach unitka, Helena Filipczuk: ”Nie mogąc i nie chcąc iść do Makowskiego (miejscowy ksiądz unicki, który przyjął prawosławie), bo w całej parafii unikano z nim styczności, więc ludzie grzebali sami, prześpiewywali cały Psałterz – przyjaciele nieśli zmarłego z krzyżem na cmentarz i najstarszy wiekiem przeżegnywał trumnę. Z początku chowano zmarłych w dzień, potem trzeba już było nocą robić bo coraz więcej pilnowali i nakładali kontrybucje (kary pieniężne)”.


<< wstecz
AdministracjaUtwórz nowe kontoPomoc (pdf)RegulaminNaruszenie prawaNasza Genealogia • © PL-SOFT Sp. z o.o.

Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2018 13:39, liczba odwiedzin : 28979