CZERNIK
 

Unici

Opis:
Unitami lub zwyczajowo uniatami nazywano tych mieszkańców Podlasia, którzy wyznaniowo należeli do Kościoła greckokatolickiego, złączonego w 1596 r. na mocy Unii Brzeskiej z Kościołem katolickim i wyznającego dogmaty katolickie oraz uznającego zwierzchnictwo papieża, lecz utrzymującego wszystkie zwyczaje i formy liturgiczne obrządku wschodniego.

W drugiej połowie XIX w. na terenie guberni siedleckiej mieszkało ponad 100 tys. unitów skupionych w 110 parafiach. Władze carskie w ramach polityki rusyfikatorskiej skasowały w 1875 r. Cerkiew unicką, a jej wyznawców przyłączyły do prawosławia. Na tle likwidacji Unii doszło na Podlasiu do masowych represji wobec grekokatolików. W styczniu 1874 r. w Pratulinie i w Drelowie wojsko zastrzeliło 30 osób broniących swoich kościołów. Dziesiątki innych zamordowano podczas krwawych pacyfikacji unickich wsi, tysiące unitów trafiło do więzień, a setki zesłano w głąb Rosji.

"Trzeba by wielu tomów, aby oddać to, co się dzieje z unitami na Podlasiu -- pisał przed ponad stu laty warszawski dziennikarz August Zaleski -- a kiedy się te tomy ukażą nikt z ówczesnych nie zechce wierzyć, aby pod koniec XIX wieku, w samym prawie sercu Europy, działy się podobne gwałty i barbarzyństwa". Rzeczywiście, mimo tragicznych doświadczeń XX wieku, trudno jest uwierzyć, że w czasach formalnego pokoju w latach 70. XIX wieku prowadzono na Podlasiu regularną wojnę z bezbronnymi unitami. Płonęły wsie, strzelano do ludzi, tysiące pobito i ograbiono, setki aresztowano i zesłano na Syberię.

Unitów, którzy nie zgodzili się przejść na prawosławie, nazywano opornymi. Narażając się na represje carskich władz potajemnie korzystali oni z posług religijnych w lasach i uroczyskach oraz poza granicami kraju (w Galicji). Na początku XX w. pomoc unitom świadczyło m.in. powstałe z inicjatywy Ligi Narodowej Towarzystwo Oświaty Narodowej (TON). W 1903 r. koła TON na Podlasiu zostały przekształcone w Towarzystwo Opieki nad Unitami (TOnU). W pracach Towarzystwa brali udział członkowie Ligi Narodowej, unici, ziemianie i księża. TOnU organizowało m.in. posługi religijne dla unitów oraz informowało o sytuacji na Podlasiu i prześladowaniach opinię publiczną w pozostałych zaborach. Jedną z form działalności TOnU było wydawanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Były wśród nich odezwy informujące o klęskach Rosji w wojnie z Japonią i podtrzymujące opór unitów oraz wzywające do bojkotu rosyjskiej szkoły i cerkwi prawosławnej.
Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej Towarzystwo Opieki nad Unitami zapowiada szybkie przywrócenie wolności religijnej, wzywa do porzucania cerkwi prawosławnych oraz bojkotu szkół rządowych i cerkiewnych. Po wydaniu przez cara ukazu tolerancyjnego Towarzystwo Opieki nad Unitami zaleca unitom, jak należy postępować, by przejść na katolicyzm.

Po wydaniu przez cara edyktu o tolerancji religijnej (30 IV 1905 r.) byli unici mogli wreszcie wybrać wyznanie. W bardzo krótkim czasie zdecydowana większość z nich przeszła na katolicyzm. Odezwa TOnU informuje o zmianie prawa i nawołuje do opuszczania prawosławnej cerkwi.

Działalność TOnU na Podlasiu jest nie tylko przykładem walki o wolność religijną, ale przede wszystkim walką z rusyfikacją wschodnich terenów Królestwa Polskiego.

Więcej: https://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/05/19/unici/


<< wstecz
AdministracjaUtwórz nowe kontoPomoc (pdf)RegulaminNaruszenie prawaNasza Genealogia • © PL-SOFT Sp. z o.o.

Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2018 13:39, liczba odwiedzin : 28979